Kojad

Kui meie esivanemad veel ringi rändasid, oli püstkoda nende kodu. Metsavööndi püstkoda oli uhke ja kõrge, kaetud okaspuulattidega. Tarbe pärast oli aga püstkoda veel väga

kaua meie hoonete seas kasutusel – seal oli nimelt suvel hea süüa keeta, nii perele kui taluloomadele. Elumajas läks ju suvel hirmus palavaks, kui koldesse tuld teha!